STÄNG

Fler nöjda kunder hos svenska casinon

2021-03-08

Så sent som i november 2020 gjorde Svenskt Kvalitetsindex årets studie i kundnöjdhet gällande spelbranschen. Detta gjordes på uppdrag av Spelbranschens Riksorganisation, SPER, för fjärde året i rad och för första gången märktes ett tämligen positivt trendbrott. Sett till hela branschen ökar kundnöjdheten bland spelare. 

 

Det är få som har undgått den enorma förändring som ägt rum i branschen för spel i Sverige. Bland annat genom en ny lagstiftning med krav om svensk licens liksom ett tydligare ansvar för spelarna. Den senaste undersökningen som gjorts verkar visa att förändringarna verkligen har effekt med tanke på resultatet 2020. Jämfört med 2019 har kundnöjdheten ökat drygt sex indexenheter. 

 

Förtroendet ökar på branschnivå 

Johan Parmler, som jobbat med studien hos Svenskt Kvalitetsindex säger följande: 

”Det är glädjande att notera en tydlig uppgång i kundnöjdheten som måste ses som ett kvitto på att branschens förändring fått fäste och att de tjänster som erbjuds i stort uppskattas av den spelande allmänheten. 

 

Värt att notera är att den här studien enbart visar kundnöjdheten på ett övergripande plan. Alltså på branschnivå och inte genom enskilda varumärken. Därför är det viktigt att ha i åtanke att det återfinns skillnader mellan olika svenska casinon och spelbolag i allt från förtroende till anseende och slutligen även kundnöjdhet. 

Nöjda men med negativ syn

På det hela taget är alltså svenska spelare mer nöjda men SKI konstaterar också att förtroendet för hela spelbranschen inte är på en accepterad nivå. Det gäller i synnerhet hos svenskar som inte spelar. Majoriteten är överlag nöjda med sitt valda spelbolag men när det gäller branschen är synen mer negativ.  

 

”Kunder har alltså ett högt förtroende för det spelbolag man oftast använder, men ett lågt förtroende för spelbranschen. Detta förtroendegap måste branschens tongivande aktörer ta på större allvar om den goda förbättringstrenden ska fortsätta” menar Johan Parmler. 

 

För att förtydliga har branschens anseende och förtroende inte påverkats nämnvärt trots att kundnöjdheten har ökat. 

 

”Vet vet från tidigare studier i andra branscher att det tar tid att bygga anseende och förtroende. I denna studie finns tydliga indikationer på att branschen får i positiv riktning” säger Johan Parmler. 

Postivt med ny spellag 

Spellag och krav om svensk licens infördes 2019 precis som nya restriktioner för så kallad ”måttfull spelreklam” verkar inte har någon särskild inverkan på hur allmänheten ser på branschen rent generellt. Många har inte någon aning om detta. Däremot uppskattas lagen och den svenska licensen bland spelare som är medvetna om dess existens. Arbetet med att upplysa spelare i Sverige om den nya lagstiftningen bör med andra ord fortsätta även framöver. 

Slots.se är en oberoende plattform för jämförelse av onlinekasinon och spelautomater som drivs av Comskill Media Group. Det material som presenteras på denna webbplats är endast avsett för underhållnings- och utbildningsändamål. Vi har ingen kontroll över tredje parter som kan ändra eller dra tillbaka sina kampanjer. De erbjudanden du hittar på vår webbplats är endast giltiga för personer som är 18 år eller äldre och bosatta i respektive land. Vänligen se till att noggrant läsa de regler och villkor som är relaterade till varje kasino innan engagemang. Använd ansvarsfulla spelåtgärder.

Copyright © 2004 - 2024 Slots.se